/ Uvod

Prinašamo brezskrbno komunikacijo

Ob koncu leta 2012 je imel Si.mobil 662.646 uporabnikov, kar predstavlja 3,6-odstotno rast v primerjavi s preteklim letom. Prihodki od prodaje osnovnih telekomunikacijskih storitev so se v primerjavi s preteklim poslovnim letom povečali za 8,7 odstotkov. Jedro naše strateške usmeritve ostaja nespremenjeno, najboljšo uporabniško izkušnjo pa smo si začrtali ne zgolj kot cilj, pač pa tudi kot smisel vsega, kar počnemo. Nadaljevali bomo z razvojem močne in vodilne blagovne znamke, ki nam bo omogočala rast tako uporabniške baze kot rast vrednosti obstoječih uporabnikov.

Uvod

2,19 MB / 11 strani

Celotno letno poročilo 2012

7,02 MB / 93 strani

Uvod

2,19 MB / 11 strani

Celotno letno poročilo 2012

7,02 MB / 93 strani

 

/ Tržni razvoj

Ponujamo zanesljive storitve

V letu 2012 smo ponudbo za zasebne uporabnike oblikovali tako, da smo z njo uspešno nagovorili vso družino. Ponudili smo predplačniške pakete SIMPL KIDZ za najmlajše, pakete ORTO za mlade do 31. leta, pakete ZATE za najširši krog uporabnikov in pakete SENIOR ZATE za upokojence. Nadaljevali smo z razvojem naše ponudbe za poslovne uporabnike in razširili dosedanjo ponudbo telekomunikacijskih poslovnih rešitev še z rešitvami na področju informacijskih tehnologij. Postavili smo nov in sodobni koncept Si.mobilove trgovine za razvoj obstoječih in novih prodajnih kanalov.

Tržni razvoj

0,68 MB / 9 strani

Celotno letno poročilo 2012

7,02 MB / 93 strani

Tržni razvoj

0,68 MB / 9 strani

Celotno letno poročilo 2012

7,02 MB / 93 strani

 

/ Tehnološki razvoj

Približujemo napredno okolje

Spremembe na trgu od nas zahtevajo vstop na nova področja zunaj tradicionalnega telekomunikacijskega področja glasovnih storitev, SMS storitev in prenosa podatkov. Zato smo v letu 2012 začeli s strateško preobrazbo sektorja IT v storitveno orientirano organizacijo. Na področju dostopovnega in transportnega omrežja smo se osredotočili na povečevanje kapacitet omrežja, na izboljšave pri pretočnosti prenosa podatkov in na večjo odzivnost omrežja. Kot prvi mobilni operater v Sloveniji smo v Ljubljani, na Bledu in na Brniku komercialno ponudili storitve LTE s hitrostmi prenosa podatkov do 100 Mbit/s.

Tehnološki razvoj

0,99 MB / 5 strani

Celotno letno poročilo 2012

7,02 MB / 93 strani

Tehnološki razvoj

0,99 MB / 5 strani

Celotno letno poročilo 2012

7,02 MB / 93 strani

 

/ Odgovornost

Pozivamo k skrbnemu razmisleku

Našo odgovornost izražamo v odgovornosti do sodelavcev, odgovornosti do okolja, odgovornosti do soljudi in odgovornega poslovanja. Etično in odgovorno poslovanje je pomemben element naše kulture in s tem naših vrednot. Ni pomembno zgolj kakšne rezultate imamo, pomembno je tudi, kako jih dosegamo. 11. Žur z razlogom, Sklad Si.voda, certifikat Družini prijazno podjetje in projekt medgeneracijskega sodelovanja Simbioz@ so bili naši najpomembnejši družbeno odgovorni projekti, ki smo jih izvajali v letu 2012.

Odgovornost

0,53 MB / 12 strani

Celotno letno poročilo 2012

7,02 MB / 93 strani

Odgovornost

0,53 MB / 12 strani

Celotno letno poročilo 2012

7,02 MB / 93 strani

 

/ Si.mobil v številkah

Podpiramo odgovorno poslovanje

V primerjavi z letom 2011 smo celotne prihodke iz poslovanja v letu 2012 povečali za 3,6-odstotka. Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) je ob koncu leta znašal 59,10 milijona EUR ali 10,2 odstotka več kot leto poprej, poslovni izid iz poslovanja (EBIT) pa 36,85 milijona EUR. Celotni poslovni izid je znašal 36,90 milijona EUR. Ob koncu leta 2012 je imel Si.mobil 662.646 uporabnikov, kar predstavlja 3,6 odstotno rast v primerjavi z letom 2011. Največjo rast smo zabeležili med pogodbenimi uporabniki (6-odstotna rast), ki predstavljajo 76 odstotkov naših uporabnikov.

Si.mobil v številkah

2,61 MB / 54 strani

Celotno letno poročilo 2012

7,02 MB / 93 strani

Si.mobil v številkah

2,61 MB / 54 strani

Celotno letno poročilo 2012

7,02 MB / 93 strani